Stichting Vaar Educatie neemt marifoonexamen.nl over van VAMEX

In 2020 meer examenmogelijkheden marifoon en examenlocaties door heel Nederland

Per 1 januari 2020 is Stichting Vaar Educatie (SVE) door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangesteld als officieel examinerende instantie voor wat betreft het basiscertificaat Marifoon.

Tot eind december 2019 was VAMEX (Stichting Vaarbewijs- en Marifoonexamens) hier onder andere verantwoordelijk voor. VAMEX heeft per 1 januari 2020 al haar werkzaamheden omtrent het examineren van vaarbewijzen alsook het examineren van marifoonexamens neergelegd. De examinering voor vaarbewijzen heeft zij overgedragen aan het CBR. Marifoonexamen.nl is per deze datum overgegaan naar SVE. Waardoor deze stichting nu, met haar landelijke dekking in alle 12 provincies, de grootste examinerende instelling is voor het basis certificaat Marifoon.

Veiligheid prioriteit nummer één!

Een marifoon is een maritiem communicatiemiddel en wordt veelvuldig gebruikt door beroepsvaart, sluiswachters en brugwachters. En door een deel van de pleziervaart. Een marifoon biedt de mogelijkheid om te communiceren met iedereen die gebruik maakt van het water of daaromheen. Zo is door het gebruik van een marifoon communicatie mogelijk met meerdere gebruikers. Hierdoor is overleg op drukke verkeersposten, rivieren en bij bruggen en sluizen mogelijk en bij een noodoproep is er een groot bereik. Het gebruik van de marifoon vergroot de veiligheid op het water.

Marifoonexamen

Op een schip, voorzien van een marifoon, moet tenminste één persoon aan boord zijn die in het bezit is van een bedieningscertificaat Marifoon.  En vanaf dit jaar wordt de mogelijkheid om dat bedieningscertificaat te behalen vergroot. SVE gaat namelijk op 12 locaties, verspreid over alle provincies, examens afnemen. Daarnaast biedt Stichting Vaar Educatie de mogelijkheid aan instanties of bedrijven om examen op locatie te organiseren.

Marifoon halen dagcursus

Onze opleidingspartner Vaarwijs.nl biedt een klassikale dagcursus aan voor het halen van een marifoon bedieningscertificaat. Voor vragen hierover kan u contact opnemen via het contactformulier.

WhatsApp chat