Privacy beleid

Privacyverklaring & Cookiebeleid

Privacybeleid

Stichting Vaar Educatie (SVE)
Vaarwijs.nl is onderdeel van Stichting Vaar Educatie (SVE).
SVE is gevestigd te Kampen, Werfweg 3, 8265 BD Kampen.
Alle opmerkingen in deze privacyverklaring & Cookiebeleid gelden ook voor Vaarwijs.nl als SVE genoemd word.

SVE verwerkt voor opleidingen en examinering gegevens van haar cursisten examenkandidaten. Hier maken persoonsgegevens onderdeel van uit. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld een naam of e-mailadres. De SVE gebruikt deze gegevens om bijvoorbeeld cursisten en examenkandidaten per e-mail, telefonisch of per post te informeren over relevante zaken. Ook gebruikt SVE deze persoonsgegevens om cursussen te organiseren en (cursus)gelden te innen. SVE vraagt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering. SVE gaat vertrouwelijk met deze gegevens om en publiceert deze niet. SVE geeft de door haar cursisten verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen tenzij dit voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is, er een wettelijke verplichting is en/of er expliciete toestemming voor ie gegeven. SVE sluit niet uit dat zijn dienstverlening in de toekomst verandert. Dan zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen.

Bewaartermijn gegevens

SVE bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Indien de cursus of examen beëindigd is, verwijderd SVE de persoonsgegevens uiterlijk vijf jaar na beëindiging. Sommige persoonsgegevens moeten langer bewaard worden op grond van de wet, bijvoorbeeld om informatie door te geven aan de Belastingdienst. In dat geval bewaart SVE de betreffende persoonsgegevens zolang als de wet voorschrijft.

Beveiliging en aansprakelijkheid

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en te beperken heeft SVE beveiligingsmaatregelen getroffen zoals verificatie en een beveiligde website. SVE aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet op (onbewust) lekken van data.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met SVE website zijn verbonden. SVE kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. SVE raadt haar cursisten en examenkandidaten aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen, verwijdering, klachten, geen prijs stelt op verwerking van persoonsgegevens

Voor vragen over het privacybeleid van SVE of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u contact met SVE opnemen via info@stichtingvaareducatie.nl. Indien een cursiste of examenkandidaat op verwerking van bepaalde gegevens geen prijs stelt, kan men dit ook via dit info@stichtingvaareducatie.nl aangeven. Indien u een e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, kan het e-mailadres gebruikt worden om u als cursiste of examenkandidaat te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van SVE. Als u hier geen prijs meer op stelt, kunt u zich op ieder moment afmelden via

info@stichtingvaareducatie.nl. Onder alle nieuwsberichten staat ook hoe u zich kunt uitschrijven.

Cookiebeleid

Bij het gebruik van deze website kunnen SVE of derden informatie over het gebruik van deze website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Dit zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computers/tablets/telefoons worden opgeslagen. Bij herhaald websitegebruik wordt uw browser herkend. De informatie die onder andere met behulp van cookies, wordt verzameld, kan worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren. Zo kan bijvoorbeeld worden achterhaald welke pagina’s populair zijn en welke onderdelen in de website aanpassing behoeven. De gegevens omtrent uw gebruik van deze website deelt SVE niet met derden.

Verwijderen en weigeren van cookies

In uw browser kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen. Aangezien de interface van elke browser verschillend is, kunt u het beste de helpfunctie raadplegen om de cookies te verwijderen en nieuwe cookies weigeren. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert, kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van de website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers/tablets/telefoons en/of browsers, dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Wijziging van deze verklaringen

SVE behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring en cookieverklaring. Elke aanpassing zal SVE op deze pagina publiceren. Laatst aangepast op 1 augustus 2022.

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00
WhatsApp chat