Marifoonexamens naar CBR

Enkele jaren geleden is Vaarwijs erkend door het Agentschap Telecom als officiële exameninstantie. Daarmee hebben wij onder andere de bevoegdheid gekregen om examens ten behoeve van het basiscertificaat Marifoon af te nemen. Het Agentschap Telecom is een onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en voert de wet- en regelgeving uit op het gebied van telecommunicatie en digitale infrastructuur. Zij houden er toezicht op dat iedereen zich aan de regels, eisen en voorwaarden houdt.

Afgelopen woensdag 6 juli 2022, heeft het Agentschap Telecom in een goed georganiseerde bijeenkomst medegedeeld dat vanaf juli 2023 de examens voor het marifooncertificaat alleen nog bij het CBR afgenomen worden. Dit houdt voor Vaarwijs, en alle andere examinerende instanties in, dat wij over een jaar geen examens voor het marifooncertificaat meer mogen afnemen.

WaMarifoont betekent dit concreet voor onze cursisten?

Het komende jaar blijven wij onze bekende en beproefde formule aanbieden. De dagcursus marifoon met aansluitend het examen. Hiermee hebben wij altijd hele goede resultaten behaald. En dit willen we dan ook graag nog een jaar voor onze cursisten organiseren! We gaan extra cursusdata aanbieden om iedereen de mogelijkheid te bieden om de dagcursus te volgen en aansluitend het examen marifoon te maken.

Vanaf juli 2023 gaan de examens vervolgens naar het CBR. Wij vinden dit uiteraard erg jammer. Wij konden onze cursisten tot op heden, en in het komende jaar nog, een totaalplaatje bieden. Veel cursisten weten ons te vinden voor een cursus Klein Vaarbewijs 1, Klein Vaarbewijs 2 en vervolgens ook voor de cursus Marifoon met aansluitend het examen. Al deze cursussen blijven wij uiteraard aanbieden. Echter zal de cursist voor het examen Marifoon dus vanaf volgend jaar naar het CBR moeten. Geen ideale situatie.

Wij zullen er dan ook voor zorgdragen dat wij onszelf en onze cursisten goed voorbereiden op deze veranderingen. We zullen ons uiterste best doen om onze kwaliteitsgarantie hoog te houden door voldoende oefenmateriaal ter beschikking te stellen en zonodig via Whatsapp nog te ondersteunen in de hoop dat ons slagingspercentage nog altijd zo hoog blijft!

 

 

Item toegevoegd aan winkelwagen.
0 items - 0,00
WhatsApp chat