Nieuwe vragen CBR

Op 1 oktober 2021 gaat er het een en ander veranderen, niet zozeer dat de regels gaan veranderen maar wel de manier van examineren.
Het CBR heeft samen met de klankgroep besloten dat de manier van examinering niet helemaal meer van deze tijd is en dat er van de examen kandidaten verwacht mag worden dat ze ook een stukje inzicht hebben. Daarom is er besloten om per 1 oktober het examen iets anders in te delen. Het is geen schokkende verandering, maar wel goed om er even bij stil te staan. In het examen van het klein vaarbewijs 1 was het zo dat je 40 meerkeuzevragen kreeg. Er zijn nu een paar andere vragen bij gekomen. Het blijven wel 40 vragen maar vanaf 1 oktober komen daar sleep- en hotspot vragen bij.

Wij van Vaarwijs bespreken de nieuwe vraagvormen al geruime tijd in onze cursussen maar om het voor iedereen duidelijk te maken volgen er hier een paar voorbeelden.

Om welke vraagsoorten gaat het? Voor het examen Klein Vaarbewijs I worden per 1 oktober 2021, 1 hotspotvraag en 1 sleepvraag toegevoegd. Voor het examen Klein Vaarbewijs II wordt per 1 oktober 2021, 1 sleepvraag toegevoegd. Het aantal vragen blijft ongewijzigd.

Sleepvraag (Klein Vaarbewijs I en II) De sleepvraag gaat over de juiste volgorde van voor laten gaan. Dit doet de kandidaat door de getallen naar de juiste plek in de afbeelding te slepen.

Hotspotvraag (alleen Klein Vaarbewijs I) De hotspotvraag kan bij verschillende onderwerpen worden ingezet. Bijvoorbeeld bij vragen over betonning (categorie C.1) of dagtekens (categorie A.7 uit het examendocument). Bij de hotspotvraag wijst de kandidaat het juiste antwoord in 1 afbeelding of uit meerdere afbeeldingen aan door deze aan te klikken.

Alle verschillende vraagsoorten worden uitgelegd onderaan op de volgende webpagina: https://www.cbr.nl/nl/service/nl/beroepsexamen-doen/theorie-examen/nieuwe-vraagsoorten-ccvexamens.htm

Wilt u graag een cursus volgen klik dan hier om te kijken waar en wanneer er een cursus bij u in de de buurt is

 

 

Bootverzekering

Eind vorige maand hebben wij een ander schip gekocht, een die helemaal aan onze eisen voldoet en waarvan wij denken dat we nog heel veel plezier zullen gaan beleven. Het schip dat wij gekocht hebben is niet vaarbewijs plichtig, dat wil zeggen, korter dan 15 meter en vaart langzamer dan 20 kilometer per uur. Als je een schip koopt komen daar een aantal zaken bij kijken waar je even over na moet denken, en zo ook de bootverzekering.

Natuurlijk kijk je wat de kosten zijn, hoe wil je verzekeren en wat wil je mee verzekeren? Wij hadden besloten om een WA casco verzekering te nemen en vulden keurig online al onze gegevens in. Dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je ook de voorwaarden moet goedkeuren, voor de grap klikte ik de voorwaarden open en begon de artikelen te lezen. Kom ik daar een artikel “vaarbewijsclausule” tegen!

Vaarbewijsclausule

Mijn aandacht was meteen gewekt. Onder de vaarbewijsclausule staat de volgende tekst; “De verzekering verleent geen dekking voor schade of verlies ontstaan tijdens varen, indien de schipper van het vaartuig geen houder is van het wettelijk vereiste vaarbewijs, tenzij de schipper aantoont dat er overeenkomstig alle van toepassing zijnde regels is gevaren.”
Ik heb daarna verder gezocht op internet, en wat schetst mijn verbazing, bijna alle verzekeraars hanteren deze clausule!
De clausule wil zoveel zeggen dat als je niet in het bezit bent van het vaarbewijs, je je schip wel hebt verzekerd maar als je niet kan aantonen dat je op de juiste wijze gehandeld hebt, volgens de op dat water geldende regels zij niet uitkeren! Dit is zoals ik deze regel lees. Voor de zekerheid heb ik contact opgenomen met onze bootverzekering en navraag gedaan. De aller vriendelijkste mevrouw legde mij nogmaals uit dat als je geen vaarbewijs hebt je dan niet verzekerd bent en dat ik dat dus goed gelezen had! Wel zei ze erbij dat het per verzekering bekeken werd.

Vaarbewijs halen

Beste lezer bent u bezitter van een boot en heeft u  keurig een bootverzekering, maar geen vaarbewijs? Haal alstublieft uw vaarbewijs! Dit voorkomt heel veel getouwtrek met de verzekeraar.

Wilt u een cursus boeken klik dan hier om te kijken op welke datum en plaats het u het beste schikt.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0388800575.

Kustwacht niet langer verantwoordelijk voor pechhulp op het water. Haal uw Marifoon certificaat.

Kustwacht niet langer verantwoordelijk voor pechhulp op het water. Haal uw Marifoon certificaat.

Per 17 augustus zijn watersporters zelf verantwoordelijk om hulp te regelen bij pech! Was het tot 17 augustus mogelijk om standaard de kustwacht te bellen op 0900 0111, vanaf 17 augustus niet meer!
De pleziervaarder zal het dan zelf met een berger moeten regelen. De kustwacht is wel bereikbaar maar alleen voor gevallen waarin spoed vereist is. Dan zal de kustwacht de KNRM inschakelen om hulp te verlenen.

Marifoon handig voor hulp

Wat kan je preventief doen om in geval van pech zo snel mogelijk hulp te krijgen? Stel u vaart op ruim open water en u krijgt pech, uw brandstoffilter is verstopt en uw motor doet het niet meer, wat doet u dan?
Om zo snel mogelijk hulp te krijgen is het verstandig dat u een marifoon aan boord heeft, dan kunt u op het betreffende kanaal laten weten dat u pech heeft en of er een andere schipper is die u misschien even een sleep naar de haven kan geven. Uiteraard kunt u ook zelf met diverse organisaties gaan bellen die u wellicht even van het water halen.

Kosten sleepdienst

Als u geholpen wordt door de mensen die hun beroep er van hebben gemaakt om mensen te helpen dan betaald u een bepaald bedrag om gesleept te worden. Dit zijn commerciële bedrijven en zij weten precies hoe zij u moeten helpen, maar aan deze hulp hangt wel een prijskaartje. De kosten kunnen oplopen tot 10% van de waarde van uw geliefde schip. Als u een marifoon heeft dan kunt u contact opnemen met schepen om u heen en vaak willen zij u wel even helpen, al dan niet voor een bepaald bedrag, per slot van rekening gebruikt een schip dat sleept ook meer brandstof.

Marifoon of KNRM app

Ons advies is om uw basis certificaat marifonie te halen, deze cursus kost bij ons 150 euro, de examenkosten zijn 68 euro. Dus voor 218 euro heeft u het certificaat in uw bezit. Wij zijn de enige met examen garantie, mocht u niet slagen dan betalen wij het examen geld terug. U kunt ook de KNRM hulp app downloaden op uw telefoon, daarmee kunt u makkelijk de KNRM zelf bereiken en om hulp vragen. Maar met de app bereikt u niet de watersporters om u heen! Wees verstandig en ga voor veiligheid. Ons actuele cursusaanbod vind u op onze website.

Het gehele artikel met volledige toelichting van de Kustwacht kan u hier lezen.

Update start vaarseizoen Overijssel uitgesteld tot 1 juni

Update: De provincie wil maximaal bijdragen aan het tegengaan van verspreiding van het coronavirus en daarom stellen ze de start van het reguliere vaarseizoen uit. Met die reden biedt de provincie alleen strikt noodzakelijke bediening van bruggen en sluizen aan met winterseizoen schema. LET OP: er is GEEN verbod op varen in het algemeen! De provincie vraagt u alleen na te gaan in hoeverre een vaartocht noodzakelijk is. Wanneer u een noodzakelijke vaartocht moet maken en een brug of sluis bediening wilt aanvragen dan kan dat via telefoonnummer: 038-4997100. Zodra het weer verantwoord is dan zal de provincie weer volop overgaan tot het bedienen van de bruggen en sluizen in de regio.

Bron: provincie Overijssel

Tijdelijk minder vaarbewegingen

Het recreatieve gebruik van het water leidt tot meer mobiliteit en mogelijke contactmomenten. Daarom heeft de provincie Overijssel besloten om de bruggen en sluizen in Noordwest Overijssel tot 1 juni op basis van het winterregime te bedienen. Dit betekent dat er alleen bediening op afroep mogelijk is voor beroepsvaart en hulpdiensten. Recreatieve vaart is tot 1 juni niet mogelijk. Alleen noodzakelijke recreatieve vaarbewegingen kunnen via de Inspectie Scheepvaart van de provincie Overijssel aangevraagd worden. Denk hierbij aan het verplaatsen van een boot van een werf naar een woning. De provincie neemt deze maatregelen in navolging van de richtlijnen van rijksoverheid en het RIVM.”

Bron: provincie Overijssel

GMT of UTC?

Wij van Vaarwijs geven ook marifoon cursussen en tijdens die cursussen leren wij de cursisten ook iets over de tijd en de taal.
Meestal vertellen wij daarbij dat het vroeger Greenwich Mean Time was en tegenwoordig UTC. Dit is een beetje kort door de bocht, ik kwam daar achter toen ik van een vriend een berichtje kreeg dat hij om 20.00 uur lokale tijd Vietnam vertrok. Ik zocht op Google wat het tijdverschil was en zag tot mijn grote verbazing dat Google nog GMT gebruikt! Toen ben ik verder gaan kijken hoe het nu precies zat. Omdat uit te kunnen leggen is het handig om eerst iets van de verschillende tijdzones te weten.

P.S. Vietnam heeft een tijdverschil in de winter van 6 uur later als Nederland

Hoe zijn tijdzones ontstaan?

Om te weten hoe laat het is, hebben mensen zich van oudsher gebaseerd op de stand van de zon. Een zonnewijzer duidde de juiste tijd aan. Elke plek hanteerde zijn eigen tijd. Tijdsverschillen werden amper ervaren omdat mensen heel weinig ver reisden omdat het nog veel tijd in beslag nam. Bovendien was communicatie over lange afstand nog niet zo’n noodzaak.

Dat veranderde in de 19e eeuw, met de snelle ontwikkeling van transport en communicatie (denk aan spoorwegen en telefonie) en met de toenemende internationale handel. De nood aan een eenvormig systeem om tijd te bepalen groeide. Eind 19e eeuw werd afgesproken om de aarde op te delen in de tijdzones die we nu kennen. Dat gebeurde volgens meridianen, ingebeelde “lijnen” over het aardoppervlak van noord naar zuid, van pool naar pool.

Meridianen verbinden punten met eenzelfde lengtegraad.  De aarde, met een omtrek van 360 graden, draait in 24 uur om haar as. Als je ze opdeelt in 24 verticale zones van elk 1 uur, is iedere tijdzone 15 graden breed. Als nulmeridiaan, het startpunt, werd geopteerd voor de meridiaan door het Greenwich, een stadsdeel van Londen. Op basis daarvan kunnen mensen wereldwijd berekenen welk uur het elders is.

Greenwich Mean Time (GMT)

Elke tijdzone krijgt een andere naam. Zo ligt Nederland in de MET, de Midden-Europese Tijd (Engels: CET, Central European Time), de zone meteen rechts naast GMT, waar dus een uurverschil van GMT +1 geldt). Dat betekent dat het bij ons even laat is als pakweg Noorwegen of Angola.

De Greenwich Mean Time (GMT) is het ijkpunt. De lengtegraad bedraagt 0 en loopt dwars door het gebouw van de Royal Observatory van Greenwich. De betekenis voor tijdsafspraken die eind 19e eeuw gemaakt zijn: als de zon er op zijn hoogste punt aan de hemel staat in het zuiden, is het precies 12 uur ‘s middags, 12.00 GMT.

Het “probleem” met GMT is dat een volledige omwenteling van de aarde om zijn eigen as niet exact 24 uur duurt én dat de aarde in een elliptische baan om de zon draait, waardoor de rotatietijd soms trager verloopt. 12.00 GMT is met andere woorden niet noodzakelijkerwijs altijd het tijdstip waarop de zon door de nulmeridiaan in Greenwich gaat en zijn hoogste punt aan de hemel bereikt.

UTC

Naast GMT zie je ook vaak de afkorting UTC (Universal Time Coordinated) verschijnen. Wat is het verschil?

GMT is een astronomische tijd, gebaseerd op de stand van zon en de omwenteling van de aarde. Maar omdat daar variaties op zitten, is die tijd niet altijd even “geschikt” om te gebruiken voor elk doeleinde. Daarom werd in de jaren 70 UTC in het leven geroepen. Een standaardtijd, gebaseerd op de internationale atoomtijd. Hij wordt onderhouden door een groot aantal atoomklokken in laboratoria wereldwijd.

UTC (atoomtijd) en GMT (rotatietijd) komen in de praktijk zo goed als overeen, er zit amper een tijdsverschil op. Maar het is er wel, en om die minieme afwijkingen te compenseren, moeten er af en toe  schrikkelsecondes worden ingevoerd.

UTC wordt toegepast in bijvoorbeeld de (internationale) scheep- en luchtvaart, in communicatiekanalen (denk aan wereldradio), bij weerdiensten en in toepassingen als de digitale tachograaf. UTC vervangt in het algemeen steeds vaker GMT als officiële basis om de tijdszones te benoemen, al is UTC zelf geen tijdzone. Nederland zit in de wintertijd op UTC +1 en in de zomertijd op UTC +2

Marifooncursus

Heb je na aanleiding van bovenstaand artikel interesse gekregen om meer te weten van tijd en taal met de marifoon, geef je dan op voor een cursus marifoon.

Bronnen: Google, VRT.be

Zeer hoge luchtdruk

De luchtdruk in Nederland is maandag (20-01-2020) zeer hoog. Op meerdere meetstations in het zuiden van het land zijn zelfs luchtdrukrecords gebroken. Onder meer in Eindhoven, Gilze, Rijen en Volkel was dat het geval, meldt Weerplaza.

Op sommige van die stations is maandagochtend een luchtdruk van 1.048 hectopascal (hPa) gemeten. Deze waarde is sinds de metingen in het zuiden tussen 1950 en 1960 begonnen niet zo hoog geweest. Weerplaza verwacht dat de luchtdruk op de meeste plekken tot het middaguur nog iets zal stijgen.

Volgens meteoroloog Raymond Klaassen ligt er een hogedrukgebied boven Nederland “dat zo krachtig en uitgestrekt is dat in het zuiden nu records worden gebroken”. In de zomer betekent een hogedrukgebied vaak zonnig weer. “Maar in de winter is dit zeker niet altijd het geval”, legt hij uit. “Er ontstaat dan vaak grijs weer met mist en nevel.”

Wie thuis een barometer heeft, weet dat de luchtdruk in Nederland kan fluctueren tussen de 950 en 1.050 hPa. Bij een lagedrukgebied kan er sprake zijn van wisselvallig of onstuimig weer. “Tijdens een stormdepressie kan de luchtdruk hard onderuitgaan”, aldus Klaassen.

Water kookt pas bij 101 graden

Sommige mensen kunnen last hebben van de hoge luchtdruk. “Zij kunnen bijvoorbeeld hoofdpijn krijgen”, zegt de weerman. Verreweg de meeste mensen merken er echter niets van. Tenzij je een pannetje water op het vuur zet. Water kookt bij een luchtdruk van 1.048 hPa namelijk pas bij 101 graden Celsius, aldus Weerplaza. Normaal is dit 100 graden.

Ook topsporters kunnen soms last hebben van hoge luchtdruk. “Schaatsers gaan iets langzamer, doordat de lucht letterlijk op hun lichaam drukt. Het gaat dan wel om enkele tienden van een seconde”, zegt Klaassen.

Het landelijke hogedrukrecord zal volgens Klaassen maandag niet sneuvelen. De hoogste door het KNMI gemeten luchtdruk in Nederland was 1.050 hPa. Die waarde werd op 26 januari 1932 afgelezen van een barometer in De Bilt. Wereldwijd staat het record op 1.084,4 hPa, geregistreerd op 19 december 2011 in Tosontsengel in Mongolië.

Wat is luchtdruk eigenlijk?

  • Luchtdruk is een kolom lucht in de atmosfeer die op een plek op aarde drukt.
  • Bij een lagedrukgebied is sprake van opwaartse luchtstromingen, bij een hogedrukgebied is er sprake van dalende luchtstromen.
  • Ook de temperatuur is van invloed. Hoe warmer de lucht, hoe lager het gewicht, dus hoe lager de druk.
  • Luchtdruk meet je met een barometer. 1.000 millibar is hetzelfde als 1.000 hectopascal.
  • Hoge- en lagedrukgebieden bepalen het weer, want ze zorgen voor luchtstromingen in de atmosfeer. Daarom zijn ze zo belangrijk voor meteorologen.
  • Hoe hoger je gaat, hoe lager de luchtdruk wordt. Dat komt omdat er dan minder lucht boven je is.
  • Wil je meer weten over luchtdruk en hoe het werkt boek dan nu een cursus klein vaarbewijs 2 en leer meer over het weer. Klik hier om een cursus uit te zoeken 

CBR opent haar deuren voor het vaarbewijsexamen

Vaarbewijsexamen

Vanaf vandaag kan iedereen op 20 locaties in Nederland vaarbewijsexamen doen. Wat menig een niet weet is dat het #CBR alle gegevens van iedereen die ooit een vaarbewijs heeft gehaald verwerkt in hun systemen.
Als je inlogt op mijn cbr dan zie je onder mijn resultaten en dan mijn diploma’s, certificaten en documenten staan welk vaarbewijs je hebt.
Je kunt ook heel makkelijk en kopie aanvragen en deze is goedkoper dan bij de Vamex. Een duplicaat pasje kost nu €10,00.
Wil je inloggen op mijn cbr klik dan op onderstaande link.
https://www.cbr.nl/nl/mijncbr/inloggen-op-mijn-cbr.htm…

Afbeelding kan het volgende bevatten: buiten

Stichting Vaar Educatie Erkent door Agentschap Telecom

Stichting Vaar Educatie (SVE) waar Vaarwijs een onderdeel van is heeft een nieuwe afdeling opgericht. Sinds oktober liepen er al onderhandelingen met het Agentschap Telecom om erkent te worden als examen instantie. Vandaag ontvingen wij het bericht van agentschap telecom dat de registratie gelukt is en dat Stichting Vaar Educatie per 1 januari 2020 als examen instantie is toegevoegd door het ministerie van economische zaken en klimaat.

Michael Kroegman, voorzitter SVE; “Wij zijn begonnen met de aanvraag in oktober en dit is een mooie aanvulling op onze bestaande activiteiten. Naast de klassikale lessen die wij al verzorgen via Vaarwijs gaan wij nu ook examens afnemen om zo de veiligheid op het water nog meer te vergroten. De reden om examen instantie te worden, is dat de Vamex stopt met het aanbieden van marifoonexamens. Wij denken dat wij een landelijk dekkend netwerk kunnen opzetten waarbij iedereen binnen een uur bij een locatie kan zijn om examen te kunnen doen”.

Marifoon examen

Vaarwijs blijft de aanbieder van marifooncursussen! Maar daarnaast bieden wij dus nu de extra service dat onze cursisten direct na de cursus examen kunnen doen. Niet nog dagenlang de lesstof onthouden, niet thuis stampen. Nee, direct examen! Na een intensieve lesdag komt er eind van de middag een examinator naar de leslokatie. Deze zal het marifoon examen afnemen.  Heeft u na het lezen van dit artikel interesse in de dagcursus, of wilt u alleen aansluiten voor het examen, dat kan ook. Kijk voor de leslokaties van de dagcursus Marifoon op de website.

De magnetische noordpool van de aarde blijft op een mysterieus snel tempo richting Siberië rijden

Onze planeet is rusteloos en haar polen dwalen rond. Natuurlijk bevindt de geografische noordpool zich op dezelfde plaats als altijd, maar zijn magnetische tegenhanger – aangegeven door de N op elk kompas – zwerft naar Siberië met recordsnelheden die wetenschappers niet volledig begrijpen.

Het is vermeldenswaardig dat, hoewel het tempo opmerkelijk is, de beweging zelf dat niet is. De magnetische noordpool is nooit echt stationair, vanwege schommelingen in de stroom van gesmolten ijzer in de kern van onze planeet, die invloed hebben op hoe het magnetische veld van de aarde zich gedraagt.

“Sinds de eerste formele ontdekking in 1831, heeft de noordelijke magnetische pool ongeveer 1.400 mijl (2.250 km) afgelegd”, verklaart de NOAA’s National Centres for Environmental Information (NCEI) op haar website .
“Deze dwaling was over het algemeen vrij langzaam, waardoor wetenschappers zijn positie vrij gemakkelijk konden volgen.”

Die langzame wandeling is de laatste tijd sneller geworden. In de afgelopen decennia versnelde de magnetische noordpool tot een gemiddelde snelheid van 55 kilometer (34 mijl) per jaar.
De meest recente gegevens suggereren dat de beweging naar Rusland misschien is vertraagd tot ongeveer 40 kilometer (25 mijl) per jaar, maar toch, in vergelijking met theoretische metingen die honderden jaren teruggaan, is dit een fenomeen dat wetenschappers nog nooit eerder hebben gezien.
“De beweging sinds de jaren 1990 is veel sneller dan ooit gedurende ten minste vier eeuwen,” vertelde geomagnetische specialist Ciaran Beggan van de British Geological Survey (BGS) aan FT .
“We weten echt niet veel over de veranderingen in de kern die het drijft.”

Hoewel onderzoekers de kernschommelingen die de extreme rusteloosheid van de Noordpool beïnvloeden niet volledig kunnen verklaren, kunnen ze het magnetische veld van de aarde in kaart brengen en de mate van verandering in de loop van de tijd berekenen, wat ons helpt te voorspellen hoe het in de toekomst kan worden verdeeld.
Dat systeem produceert wat het World Magnetic Model (WMM) wordt genoemd: een weergave van het veld dat alles aandrijft, van navigatietools zoals GPS tot kaartservices en kompasapps voor consumenten, en niet te vergeten systemen die worden gebruikt door NASA, de FAA en het leger, onder andere instellingen.

Ondanks het belang ervan zijn de vooruitziende krachten van de WMM – zoals de magnetische noordpool zelf – niet in steen gezet en moeten de metingen om de vijf jaar worden bijgewerkt om het model nauwkeurig te houden.
“Op voorwaarde dat geschikte magnetische satellietwaarnemingen beschikbaar zijn, is de voorspelling van de WMM zeer nauwkeurig op de releasedatum en verslechtert deze vervolgens tegen het einde van het vijfjaarlijkse tijdperk, wanneer deze moet worden bijgewerkt met herziene waarden van de modelcoëfficiënten, ” verklaart de NCEI.

Dat is het punt dat we tot nu toe hebben, waarbij de instanties die de WMM onderhouden – de NCEI en de BGS – het model vorige week eindelijk hebben bijgewerkt. De verversing komt eigenlijk een heel jaar voor op schema vanwege de ongewone snelheid waarmee de magnetische noordpool is afgedreven, wat betekent dat de voorspellingen van de WMM deze cyclus sneller zijn verslechterd, ondanks de recente vertraging. Hoewel de snelheidsschommelingen gek lijken, is het eigenlijk een meer gematigd bereik van poolbewegingen dan in de geschiedenis van de aarde is gebeurd: wanneer de magnetische polen ver genoeg uit positie bewegen, kunnen ze eigenlijk omdraaien , iets dat om de paar honderdduizenden jaren gebeurt .

Het is niet zeker wanneer dat het volgende kan gebeuren, maar als en wanneer het gebeurt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de mensheid . In de tussentijd zijn de nieuwe WMM-gegevens goed tot 2025, en wees gerust, er wordt voorlopig geen flipping voorspeld.

Klik hier voor het volledige artikel

Vraag en antwoord overgang Vamex naar CBR

Na gisteren het nieuwe vaarbewijs pasje op deze pagina gezet te hebben, hebben wij erg veel vragen en opmerkingen gehad over de overgang van de Vamex naar het CBR
Hieronder leggen wij uit hoe het een en ander in elkaar zit en wat er gaat veranderen.

Ten eerste; In de media hoor je heel veel verhalen over het CBR, de verhalen die je hoort zijn van mensen die problemen hebben om hun rijbewijs te verlengen of problemen met een medische keuring hebben. Het vaarbewijs valt onder de divisie CCV deze afdeling verzorgt nu ook al theorie examens voor vrachtauto, bus, taxi, luchtvaart, binnenvaart, chauffeurs diploma’s en code 95 papieren. Zij hebben nergens een achterstand.

Ten tweede; Bij de Vamex kon je examen doen op 5 locaties, bij het CBR worden dat er 20, dus voor iedereen zit er nu een examen in de buurt in. Onder dit bericht zie je het kaartje met daarop de locaties waar je examen kunt gaan doen.

Ten derde; Op internet en van mond tot mond komen regelmatig de geluiden dat er een praktijkexamen bij gaat komen, dit is een broodje aap verhaal. Er komt GEEN praktijkexamen na 1 januari 2020.

Ten vierde; Bij het CBR wordt alles duurder, dit is ook niet waar. De kosten voor het examen blijven gelijk als dat ze nu bij de Vamex zijn. € 42,00 voor een examen klein vaarbewijs 1 en € 50,00 voor klein vaarbewijs 2. Het pasje kost ook bij het CBR € 20,00 maar deze kosten zijn verdeelt in € 10,00 voor de medische verklaring en € 10,00 voor het pasje. Ben je je klein vaarbewijs pasje kwijt, dan kun je bij het CBR een nieuw pasje aanschaffen voor € 10,00 bij de Vamex betaal je nu € 20,00 dus dat is goedkoper geworden. Echter het pasje kreeg je bij de Vamex direct mee en bij het CBR zullen ze dat binnen 5 werkdagen je toesturen.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Ten vijfde; Het oude Vamex pasje blijft gewoon geldig. Je hoeft geen ander pasje aan te vragen. Als je nog een pasje hebt die geldig is tot je 70ste en je wilt in het buitenland gaan varen is het verstandig wel een nieuw pasje aan te vragen. Op de oude pasjes staat namelijk ook geen ICC (International Certificate of Competence). En deze is verplicht als je in het buitenland wilt gaan varen met een pleziervaartuig.

Ten zesde; Aangezien er momenteel veel mensen zijn die nog hun vaarbewijs wilden halen voordat het naar het CBR ging maar geen examen hebben kunnen boeken bij de Vamex of gezakt zijn en alsnog naar het CBR moeten om examen te doen, houden ze er bij het CBR rekening mee dat er in het begin van volgend jaar veel aanvragen zullen komen voor het examen klein vaarbewijs.

De Vamex is wel voornemens om te stoppen met marifoon examens, Stichting Vaar Educatie, waar vaarwijs onderdeel van is, is in overleg met de Vamex om te kijken of zij dit kunnen overnemen van de Vamex.

Mocht je na aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben over de overgang van de Vamex naar het CBR, kijk vooral op hun website of bel ons en wij leggen je het uit. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 0388800575.

De Vamex is volgeboekt

De laatste plaatsen voor de examens voor het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs bij VAMEX zijn volgeboekt. Wie een Vaarbewijs wil halen kan pas vanaf 1 januari 2020 weer terecht, maar dan bij het CBR. VAMEX liet eerder al weten dat er door de voorgenomen overgang naar het CBR sprake van topdrukte was.

VAMEX volgeboekt

De laatste maanden constateerde VAMEX dat er twee tot drie keer meer inschrijvingen dan normaal voor de examens waren. De maximale van capaciteit van 20.000 plekken tot het einde van 2019 is nu helemaal volgeboekt. Vanaf oktober kunnen er via het CBR examenplaatsen worden gereserveerd voor januari 2020.

Examens naar CBR

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat verantwoordelijk is voor de vaarbewijzen in Nederland, besloot in 2018 de examinering en de afgifte van het Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs voortaan door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) uit te laten voeren. Aanvankelijk zou dat al in 2019 van start gaan, maar dat bleek niet haalbaar. Daarom werd besloten de overgang een jaar uit te stellen, tot 1 januari 2020.

Geen verandering, geen praktijkexamen Vaarbewijs

CBR en VAMEX werken nu samen aan een soepele overgang van de activiteiten. De laatste VAMEX-examens worden op 14 december 2019 afgenomen. De examens die het CBR gaat afnemen zijn gelijk aan de huidige VAMEX-examens qua inhoud en zwaarte. De examentarieven blijven nagenoeg gelijk aan de huidige VAMEX-tarieven. Ook het gerucht dat er bij het CBR een praktijkexamen voor het vaarbewijs komt is niet waar. Voor meer informatie kun je terecht op de website van het CBR.

Overname Vaarwijs door SVE

Vaarwijs, onderdeel van VBO, wordt per 1 september overgenomen door Stichting Vaar Educatie (SVE).

Vaarbewijsopleidingen (VBO),  de grootste uitgever van lesmateriaal op het gebied van vaarbewijzen en marifonie cursussen, stoot het klassikale les gedeelte af.

Tot dit besluit zijn de directie van VBO en Stichting Vaar Educatie gekomen. De reden van de overname door SVE is dat VBO zich meer wil richten op het uitgeven van lesmateriaal en Vaarwijs zich richt op het verzorgen van de cursussen. Na goed overleg tussen de directie van VBO en het bestuur van SVE is besloten om Vaarwijs over te nemen. Ben Ros, eigenaar VBO:  “Wij hebben altijd al geloofd in de cursussen maar je moet op een gegeven moment keuzes maken. Ik ben ook de jongste niet meer en wij richten ons meer op het uitgeven van lesmateriaal”. Tiemen Jan van Dijk, manager Vaarwijs hier over: “Het is een mooie gelegenheid om dit prachtige bedrijf te mogen leiden. Voor mij een mooie taak als manager om de juiste koers verder uit te bouwen, en de doelstelling van de stichting te vergroten namelijk het verhogen van de veiligheid op het water”.

Voor zoals het er nu uit ziet gaat er niks veranderen. Van Dijk is aangesteld als manager, hij was dit ook al bij VBO. In samenspraak met het bestuur gaan zij verder op de ingeslagen koers. De stichting wil wel op meer locaties cursussen gaan geven en in de toekomst meer gaan doen met marifonie.

Hoe betrek je kinderen?

Hoe betrek je kinderen?

Jullie zullen wel denken wat bedoelt Vaarwijs daar nu weer mee? Wel vanmorgen kwamen wij op internet een stukje tegen dat de titel verklaard.
Een sluiswachter in Vianen vertelde een schoolklas die op bezoek geweest is op de sluis dat er ook wel eens kleine ongelukken gebeurden. Dat komt dan omdat mensen met elkaar in de sluis aan het praten zijn of omdat ze dan niet opletten. Het probleem is dat schepen niet snel genoeg vieren als ze naar beneden geschut worden, met als gevolg dat er schepen “hangen” in de sluis met alle nare gevolgen van dien.

Nadat de kinderen terug waren op school hebben ze een bord gemaakt met daarop duidelijk de tekst “Niet te strak”. Wij wijzen onze cursisten altijd op de gevaren in een sluis. Afmeren in een sluis is gewoon afmeren, alleen houdt je de touwen zo dat je kan vieren of aanhalen. Wij vinden het een geweldig initiatief en gaan deze oproep ook zeker verwerken in onze opleiding.
Voor het volledige artikel klik hier.

Kwaliteit kost tijd

Kwaliteit kost tijd

Dames en heren, jongens en meisjes, ik krijg regelmatig de vraag of wij ze even snel kunnen bijscholen want ze willen even een vaarbewijs halen. Nu wil ik graag iedereen helpen met een vaarbewijs halen alleen kost kwaliteit tijd. Wij kunnen niet in zes uur je even een heel boek bijbrengen. Regelmatig krijg ik dan te horen, ja maar een vriend van mij heeft een cursus bij die vaarschool gedaan en daarna examen en was in een keer geslaagd. Dan vraag ik waarom ze dan een cursus bij ons willen volgen en niet bij die vaarschool? En dan komt de aap uit de mouw, de vriend had niet alleen die ene cursus gedaan maar ook al drie andere cursussen en had het advies gegeven om niet naar die vaarschool te gaan want hij had er heel erg weinig aan gehad.

Wij willen met VAARWIJS.NL maar een ding en dat is dat onze cursisten slagen. Daar gaan wij erg ver in, zeven dagen in de week bereikbaar via ons speciale VAARWIJS whatsapp nummer en mail. Als ze ons bellen zijn wij niet altijd direct bereikbaar, vaak is de reden dat wij dan aan het les geven zijn. De ene klant snapt dat en de andere verteld je net zo makkelijk dat omdat wij niet bereikbaar waren ze maar een cursus bij een ander geboekt hebben. Hier hebben wij geen moeite mee, wij gaan voor kwaliteit en zoals de titel voor zichzelf spreek; dat kost tijd.

Maar VAARWIJS hoeveel tijd kost die kwaliteit van jullie dan zult u zich wel afvragen! Wel als u bij ons een cursus boekt dan kost u dat in eerste instantie één cursus dag. Na deze dag gaat u naar huis met een stevige basis voor het vaarbewijs. Daarna gaat u verder met de online training, wij geven als enigste vaaropleiding er een volledige online cursus bij. Wilt u uw vaarbewijs in een keer halen dan leggen wij u tijdens de dagcursus exact uit hoe u het beste kunt studeren en gebruik kan maken van onze online cursus en memotrainer. Na de dagcursus moet u er vanuit gaan dat u nog 23 uur zelfstudie heeft.

Heeft u alles geleerd zoals wij uitgelegd hebben en heeft u alle opdrachten goed gemaakt in de online cursus dan gaat u zelfverzekerd naar het examen en bent u er ook vanaf. Wij hebben een slagingspercentage van 97% waar wij ook heel erg trots op zijn. Neemt niet weg dat 3% niet slaagt, voor deze pechvogels hebben wij examengarantie. Heeft u alles geleerd zoals door ons verteld en u heeft de online cursus helemaal gemaakt dan komt er een certificaat beschikbaar. Met dit certificaat en de brief dat u gezakt bent betalen wij het volgende examen voor u.

Gaat u voor Kwaliteit? Neem dan de tijd en boek op onze website.

Ga 15 & 16 juni mee het water op met Welkom op het water.

Een mooi initiatief van Welkom op het Water, onderdeel van HISWA. Tijdens dit weekend nemen watersporters, watersportondernemers en watersportverenigingen iemand voor de eerste keer mee het water op. Bijvoorbeeld iemand die nog nooit heeft gevaren, gesupt of gesurft. Het recreëren en sporten op het water is iets wat iedereen kan doen. Oftewel: iedereen is welkom op het water!

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

Vaarwijs doet dit weekend ook mee aan het meevaarweekend. Dit initiatief van de Hiswa wordt door Vaarwijs ondersteund. Tiemen Jan van Dijk; “Dit soort evenementen zijn erg belangrijk om te ondersteunen, wij van Vaarwijs laten op een aantal locaties zien hoe belangrijk het is om je vaarbewijs te halen. Dan is het niet alleen leuk om op het water te zijn, maar ook veiliger”.

Vaarwijs staat op het Eiland van Maurik en ook in Meppel tijdens Meppel aan zee.

Snel haal je vaarbewijs!

 

Dit is wat wij momenteel veel hoor onder onze cursisten. Wij willen nog even snel ons vaarbewijs halen want het gaat naar het #CBR en over het CBR heeft niemand een goed woord over! Als je dan door vraag komt er met vaste regelmaat de volgende aanname: “Ja want anders moet ik ook praktijk examen gaan doen”!

Tiemen Jan van Dijk; “Dan vraag ik aan de cursisten wie hun dat verteld heeft, dat kan dan niemand mij vertellen maar wat ze wel vertellen is dat ze veel op internet lezen dat vaarbewijs opleidingen schermen met de tekst “nu zonder praktijk”. Dit klopt ik lees ook bij veel con collega’s deze opmerking. Echter ze liegen niet, ook ik geef een opleiding zonder praktijk, maar ik vermeld dit niet op mijn site. Ik scherm liever met mijn slagingspercentage van 97% en mijn examengarantie. Maar de klant leest dit anders en zeker in de samenhang met het CBR”.

Vandaag komt de #Vamex met een waarschuwing dat als je je vaarbewijs wilt gaan halen dat je dan op tijd moet inschrijven voor een examen. Wegens enorme drukte nemen de wachtlijsten toe en duurt het steeds langer dat je examen kunt gaan doen op 1 van de 5 locaties.

Je kunt examen bij de Vamex doen tot 14 december 2019, vanaf 2 januari 2020 neemt het CBR de examens af. Wat veranderd er? Nou we gaan van 5 naar 20 locaties in Nederland om examen te doen, daarnaast veranderd er helemaal niks aan het examen. Het blijft zoals het nu is, ook het personeel van de Vamex is overgenomen. Oh ja bij de Vamex kan je nu nadat je geslaagd bent direct een vaarbewijs pasje kopen en bij het CBR is dit niet meer het verhaal, die wordt je dan opgestuurd binnen 5 werkdagen. Op de nieuwspagina van de Vamex en het CBR kun je de meest gestelde vragen vinden, waar erg duidelijk antwoorden wordt gegeven op de meest prangende vragen.

Het advies van ons is dan ook, boek nu een cursus bij ons klik op deze link https://vaarwijs.nl , boek ook een examen ongeveer twee a drie weken nadat je de cursus bij ons geboekt hebt bij de Vamex. dit kan via de volgende link https://www.vamex.nl/inschrijven/direct-inschrijven Wil je het hele artikel lezen van de vamex klik dan op de volgende link: https://www.vamex.nl/topdrukte-bij-vamex

Examen klein vaarbewijs naar het CBR

De examens Klein Vaarbewijs worden per 1 januari 2020 ondergebracht bij het CBR. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft dit definitief besloten. Watersportorganisaties hebben zich lang verzet tegen de overgang. Voor watersporters lijkt er evenwel weinig te veranderen. 

CBRDe aangekondigde verandering heeft voor onrust gezorgd onder watersporters, merkt opleider Tiemen Jan van Dijk van Vaarwijs.nl. “Angst regeert”, zegt hij, “we merken de afgelopen maanden dat veel meer cursisten het vaarbewijsexamen willen doen. Meer dan de helft geeft aan dit te doen vanwege de op handen zijnde verandering. Men vreest de invoering van een praktijkexamen. Deze bezorgdheid wordt gevoed door advertentiekreten als ‘Nu nog zonder praktijk’, terwijl dit helemaal niet aan de orde is.”

Op de website van het CBR staan antwoorden op veel gestelde vragen. Daar staat klip en klaar dat de inhoud van de theorie-examens hetzelfde blijft. En ook dat er géén praktijkexamens komen voor het Klein Vaarbewijs I en II.

Van Dijk wijst op de voordelen van de overgang naar het CBR: “Nu zijn er vijf examenlocaties in het land, straks worden dat er twintig. Cursisten kunnen daardoor dichter bij huis examen doen.”

 

Bron: Motorboot

Angst regeert

Angst regeert voor het klein vaarbewijs!

Het klein vaarbewijs is er voor schepen langer dan 15 meter of schepen die sneller kunnen dan 20 km per uur, (bijvoorbeeld een jetski). Iedereen kent wel iemand die op een mooie dag met de boot er op uit trekt om te genieten van het water. Een markt die steeds meer aan trends onderhevig is. Sloepen zijn opkomend en het delen van boten wordt ook steeds populairder. Maar ook zijn er veranderingen op komst. Per 1 januari 2020 gaat de examinering van het klein vaarbewijs van de Vamex over naar het CBR.

Cowboy verhalen

Er doen veel cowboy verhalen de ronde, de advertenties voor het klein vaarbewijs cursussen met daarin de term “Nu nog zonder praktijk” zijn inmiddels meer regel dan uitzondering. Is deze zin gelogen? Nee zeker niet! In Nederland is het namelijk zo dat je het klein vaarbewijs haalt zonder praktijk, dit was zo en zal voorlopig zeker de eerste 10 jaar ook bij het CBR nog zo blijven. Maar dat er dingen gaan veranderen is zeker. Hoe en wat dat kunnen wij ook niet vertellen.

Angst

De angst voor het CBR en de praktijk heerst nu eenmaal, daar veranderen we niks meer aan, hier hebben wij mee te dealen.

Onderzoek

Ik geef sinds enkele jaren les in cursussen klein vaarbewijs. Dit heb ik voor diverse markt partijen gedaan en nog steeds geef ik zelf les. Sinds 1 januari ben ik bij de marktleider in vaarbewijs cursussen in dienst getreden en heb me toegespitst op de transitie van Vamex naar CBR, wij als marktleider willen graag weten hoe en wat er allemaal speelt, omdat wij daarop in willen spelen met ons cursusmateriaal.

Zo gaandeweg dit proces zie ik dat de afgelopen 4 maanden een significante stijging is van het aantal cursussen. Bijna het dubbele van dezelfde periode vorig jaar. Bij navraag onder deze cursisten geeft 52% aan dat ze de cursus volgen omdat er iets gaat veranderen. Als je daarop doorvraagt dan kunnen de cursisten niet benoemen wat er gaat veranderen maar wel dat het CBR ermee te maken gaat krijgen. De cursist vult dan zelf in, dan zal er ook wel praktijk bij gaan komen, want zo is het tot nu toe altijd nog gegaan bij producten die het CBR ging uitvoeren.

Niet geheel onbelangrijk is dat deze angst ook gevoed wordt door de markt. De slogans op de diverse websites met daarin “nu nog zonder praktijk” zijn eerder regel dan uitzondering. De vraag is dan ook meer of de markt de consument angstig maakt of komt dit door de gebrekkige communicatie vanuit de organisaties zelf. Als je op de Vamex site gaat kijken dan zie je onderaan de pagina een nieuws bericht staan met als kop “Examens Klein Vaarbewijs vanaf 2020 bij het CBR ” en onderaan die tekst staat ”Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het CBR“. Als je dan doorklikt naar de website van het CBR dan kom je direct uit bij de pagina van het CBR die over het klein vaarbewijs gaat.

Als men deze pagina leest en ook het vraag en antwoord gedeelte, dit zijn elf vragen die duidelijkheid verstrekken op de meest gestelde vragen. Komt erachter dat de angst geheel ongegrond is. Er komt een voordeel bij voor de cursisten in plaats van op 5 locaties examen te kunnen doen gaat dit naar 20 locaties. De Vamex is ook de uitgever van het ICC (International Certificate of Competence) Ook het ICC gaat over naar het CBR.
Het is niet alleen maar Hosanna, bij de Vamex kun je als je geslaagd bent direct een vaarbewijs aanschaffen. Bij het CBR is dit niet meer mogelijk, deze wordt opgestuurd als je geslaagd bent. Over praktijk is het CBR stellig dat gaat er niet komen, letterlijk staat er “Er komen geen praktijkexamens vaarbewijs (I & II)”. Dit is nogmaals bevestigd door de directeur van de Vamex Dhr. D. VolkHolz in de Leeuwarder courant van 24-01

Hoe kunnen we de angst weg nemen? Door mensen voor 14 december 2019 examen te laten doen bij de Vamex dan hebben ze niks te maken met het CBR. Of door duidelijke voorlichting vanuit de organisaties zelf. Niet alleen een klein stukje tekst op de websites maar een campagne in de media.

Tiemen Jan van Dijk

WhatsApp chat